emblem

The United Republic of Tanzania

National Social Security Fund (NSSF)

We Build Your Future

NSSF Schemes

INFORMAL SECTOR

MPANGO WAKITAIFA WA HIFADHI YA JAMII KWA SEKTA ISIYO RASMI


1.Mpango wa Kitaifa wa hifadhi ya jamii kwa sekta isiyo rasmi

Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii (NSSF) hutoa huduma za hifadhi ya jamii kwa wanachama walioajiriwa kwenye Sekta Binafsi na waliojiajiri wenyewe kwenye Sekta isiyo Rasmi chini ya kifungu cha 6 cha sheria ya Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii sura ya 58 marejeo ya mwaka 2018. Ili kuwahudumia vizuri na kwa ueledi wanachama waliojiajiri wenyewe kwenye Sekta isiyo rasmi Shirika limeanzisha mpango wa Kitaifa wa Hifadhi ya Jamii kwa Sekta isiyo Rasmi (National Informal Sector Scheme – NISS).

Sababu za kuanzisha Mfumo wa Hifadhi ya Jamii kwa Sekta isiyo rasmi;

 • Kuongeza wigo wa wanachama kwa kutoa fursa ya Hifadhi ya Jamii kwa makundi ambayo hayanufaiki na huduma hizi ingawa wanashiriki kikamilifu kuchangia Uchumi wa Nchi.
 • Kusaidia Juhudi za Serikali za kupunguza umaskini wa kipato kwa wananchi,
 • Kushiriki kuongeza nguvu za uzalishaji mali na kukuza uchumi wa Nchi,
 • Kuchochea kasi ya maendeleo ya uchumi kwa wananchi na Taifa kwa ujumla.

2.Wanaonufaika wa mpango huu

 • Watu wote waliojiajiri wenyewe kama vile wakulima, wafugaji, wavuvi, wachimbaji wa madini, wafanyabiashara ndogo ndogo n.k
 • Walioko kwenye ajira na ambao wanapendelea kujiwekea akiba ya ziada chini ya Mfumo huu.

3.Namna ya kujiandikisha kuwa mwanachama

Mwanachama atasajiliwa kwenye Mfumo huu wa Hifadhi ya jamii wa sekta isiyo rasmi akiwa na vielelezo vifuatavyo;

 • Awe na namba ya kitambulisho cha Taifa (NIDA)
 • Awe na picha moja
 • Kuna wanachama ambao watalazimika kutoa mchango wa awali usiopungua ishirini elfu (20,000/=) kama mchango wa mwezi

4.Taratibu za kujiandikisha

 • Mwanachama atajaza fomu ambayo imeambatanishwa na namba ya kitambulisho cha taifa pamoja na picha moja ( passportsize)
 • Mwanachama atatakiwa kuwasilisha risiti ya malipo ya mchango wa awali iwapo yupo kwenye kundi la watu ambao wanalazimika kuleta mchango wa awali anapohitaji kusajiliwa.
 • Mwanachama aliyesajiliwa atapewa namba ya kumbukumbu ya malipo (Control number)

5.Michango

Mwanachama atachangia kiwango kisichopungua shilingi elfu ishirini (20,000/=) kwa mwezi au zaidi.

6.Mafao

Mafao yanayopatikana katika Mfumo wa Kitaifa wa sekta isiyo rasmi ni;

 • Mafao ya uzeeni ( Old Age Pension)
 • Mafao ya matibabu chini ya utaratibu maalumu
 • Mafao ya mikopo

Mikopo inayotolewa sasa ni ya Uanzishwaji wa viwanda ambapo mtu mmoja mmoja au kikundi wanaweza kukopeshwa kuanzia shilingi milioni nane (8,000,000.00) hadi shilingi milioni mia tano (500,000,000.00)

Matarajio

 • Kuongeza wigo wa mafao
 • Kuboresha huduma na kuzisogeza karibu na wanachama

Mkurugenzi Mkuu

Shirika la Taifa la hifadhi ya jamii (NSSF)

Jengo la Benjamin Mkapa Pension Towers

S.L.P 1322, Dar Es Salaam

Simu:+255 22 2163400-19 au +255 75 6140140

Simu Bure:08 00 116 773

Nukushi: +255 22 2200037

Barua pepe: dg@nssf.or.tz

Tovuti: www.nssf.or.tz

Facebook, Twitter, Instagram @NSSFTanzania